Image Alt

Xây dựng đội ngũ

SỰ KIỆN

Xây Dựng Đội Ngũ

Dặt chỗ theo nhóm sẽ được hoãn đến ngày 5 tháng 4, hoặc khi chúng tôi có thông báo thêm

Leo núi là một hoạt động xây dựng đội ngũ tự nhiên.

Chúng tôi cung cấp cho tổ chức của bạn những thách thức sẽ nâng cao và thay đổi cách các cá nhân nhìn nhận bản thân, đồng nghiệp của họ và toàn bộ nhóm.

 • Xây Dựng Đội Ngũ Vertical Max
 • 200K
 • Chinh phục các tòa nhà cao nhất thế giới bằng cách leo lên chiều cao của chúng trên tường của chúng tôi trong hoạt động 1-2 giờ này. Giáo viên hướng dẫn của chúng tôi sẽ dạy những điều cơ bản để mọi thành viên trong nhóm có thể đóng góp để đạt được mục tiêu chung của nhóm. Bao gồm thiết bị, khóa học giới thiệu, các hoạt động và 2 giờ leo núi.

  • Truy cập đầy đủ
  • Bao gồm cho thuê GEAR (Giày leo núi, dây nịt & túi phấn)
  • 2 giờ leo núi
 • Xây Dựng Đội Ngũ Mine Field
 • 200K
 • Được thiết kế để cân bằng hiệu suất của nhóm và cá nhân, hoạt động 1-2 giờ này kiểm tra sự cân bằng, tập trung và kiểm soát. Mỗi thành viên trong nhóm sẽ leo lên các trạm kiểm soát khác nhau trong khi tránh trường mỏ. Bao gồm thiết bị leo núi, khóa học giới thiệu, vượt qua 2 giờ, trò chơi và các hoạt động.

  • Full Access
  • Bao gồm cho thuê GEAR (Giày leo núi, đau bảo hộ & túi phấn)
  • 2 giờ leo núi
 • Xây Dựng Đội Ngũ Top Champion
 • 250K
 • Cuộc thi 2-3 giờ này sẽ phân chia nhóm của bạn thành các đội nhỏ. Mỗi trạm sẽ kiểm tra các kỹ năng khác nhau khuyến khích giao tiếp nhóm, tập trung và quyết tâm để đạt được mục tiêu của bạn. Bao gồm thiết bị, vượt qua 3 giờ leo núi, khóa học giới thiệu, trạm trò chơi, trạm nước và giải thưởng đồng đội.

  • Truy cập đầy đủ
  • Bao gồm cho thuê GEAR (Giày leo núi, dây nịt & túi phấn)
  • 2 giờ leo núi
S K I N
Xây Dựng Đội Ngũ

Sự Kiện Tùy Chọn

Bất cứ nhu cầu nào bạn có thể có, dù lớn hay nhỏ, chúng tôi đều có thể tổ chức sự kiện hoàn hảo của bạn, công ty hoặc tư nhân. Các sự kiện tùy chỉnh của chúng tôi được điều chỉnh theo nhu cầu chính xác của bạn.

giày leo núi

Drone LV

giày leo núi

Drone HV

giày leo núi

Shark 2.0

PUSH CLIMBING

We provide climbing courses, equipment, and a variety of activities with endless benefits for everyone! We have 6 auto-belay devices and professional staff on hand to belay and ensure your fun and safety.

Tuesday-Sunday: 10am to 10pm; Monday: Closed
188/1 Nguyen Van Huong, Thao Dien District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 93 18 51 911
info@pushclimbing.vn

THÔNG TIN NHANH