Vé Nhóm Hơn 5 người | 1 Tiếng

Vé Nhóm Hơn 5 người | 1 Tiếng

VND100,000VND150,000

Vé đơn dành cho nhóm chưa bao gồm thuê thiết bị

  • Toàn Quyền Truy Cập các Cơ Sở Vật Chất của Push Climbing: 188/1 Nguyen Van Huong, Thao Dien
  • Đã bao gồm THIẾT BỊ– 150.000VND (Giày leo núi, đai bảo hộ và túi phấn)
Clear

Quick Info SKU: N/A Category: Tags:

Description

Vé Nhóm (1 tiếng)

  • Chỉ dành cho 5 người hơn Mọi khu vực
  • Giá / 1 người
  • 2 loại vé: không bao gồm thiết bị / bao gồm thiết bị
  • Thời hạn: 12 tháng từ ngày khách đặt mua thành công.

* Không được hoàn lại tiền hoặc thay đổi vé

You may also like…

PUSH CLIMBING

We provide climbing courses, equipment, and a variety of activities with endless benefits for everyone! We have 6 auto-belay devices and professional staff on hand to belay and ensure your fun and safety.

Tuesday-Sunday: 10am to 10pm; Monday: Closed
188/1 Nguyen Van Huong, Thao Dien District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 93 18 51 911
info@pushclimbing.vn

THÔNG TIN NHANH