Vé Leo Thưe

Vé Leo Thưe

VND50,000VND100,000

Vé đơn leo thử (2 lần thử leo núi) mà không cần thuê thiết bị.

Vé chỉ cho 2 lần leo núi tại cơ sở Leo núi: 188/1 Nguyễn Văn Hương, Thảo Điền

Với GEAR – 100.000VND (Giày leo núi, dây nịt & túi phấn)

Đạt hiệu lực trong 3 tháng và sẽ được sử dụng trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua

Clear

Quick Info SKU: N/A Category:

PUSH CLIMBING

We provide climbing courses, equipment, and a variety of activities with endless benefits for everyone! We have 6 auto-belay devices and professional staff on hand to belay and ensure your fun and safety.

Tuesday-Sunday: 10am to 10pm; Monday: Closed
188/1 Nguyen Van Huong, Thao Dien District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 93 18 51 911
info@pushclimbing.vn

THÔNG TIN NHANH