Thiết Bị Tự ĐộngRipCords cho QUICKjump XL

RipCords cho QUICKjump XL

VND12,800,000

Mở rộng cảm giác rơi tự do của Thiết bị rơi tự do QUICKjump XL của bạn với phụ kiện RipCord XL tùy chọn.

Quick Info Category:

Description

Mở rộng cảm giác rơi tự do của Thiết bị rơi tự do QUICKjump XL của bạn với phụ kiện RipCord XL tùy chọn.

RipCord XL được tích hợp với bộ lắp ráp mạng QUICKjump XL và khuếch đại sự rơi tự do của thiết bị của bạn.

Khi đặt hàng, hãy chắc chắn chọn độ dài phù hợp cho thiết bị của bạn:

  • QUICKjump: 1.5 m RipCord
  • QUICKjump XL: 1.5 m RipCord XL OR 3.0 m RipCord XL

Lưu ý: Không sử dụng RipCord 1,5 mét QUICKjump với QUICKjump XL.

 

 

 

PUSH CLIMBING

We provide climbing courses, equipment, and a variety of activities with endless benefits for everyone! We have 6 auto-belay devices and professional staff on hand to belay and ensure your fun and safety.

Tuesday-Sunday: 10am to 10pm; Monday: Closed
188/1 Nguyen Van Huong, Thao Dien District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 93 18 51 911
info@pushclimbing.vn

THÔNG TIN NHANH