Thiết Bị Tự ĐộngQuickFlight Thay thế trên Webbing

QuickFlight Thay thế trên Webbing

VND4,070,000

Thiết bị rơi tự do QuickFlight được trang bị để có thể dùng để thay thế trong trường bởi chủ sở hữu bằng cách sử dụng Webbing thay thế.

Tần suất thay thế webbing phụ thuộc vào việc sử dụng. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn vận hành thiết bị rơi miễn phí QuickFlight để biết thêm thông tin.

Quick Info Category:

Description

Thiết bị rơi tự do QuickFlight được trang bị để có thể dùng để thay thế trong trường bởi chủ sở hữu bằng cách sử dụng Webbing thay thế.

PUSH CLIMBING

We provide climbing courses, equipment, and a variety of activities with endless benefits for everyone! We have 6 auto-belay devices and professional staff on hand to belay and ensure your fun and safety.

Tuesday-Sunday: 10am to 10pm; Monday: Closed
188/1 Nguyen Van Huong, Thao Dien District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 93 18 51 911
info@pushclimbing.vn

THÔNG TIN NHANH