Decathlon + MASD + Push Climbing

Donation Campaign

SUPPORT CHILDREN'S DREAM

100% doanh thu sẽ được quyên góp cho tổ chức MASD dành cho trẻ em.

Ngày 1 tháng 12, 2020 đến hết kho

GIÁNG SINH TỪ THIỆN Việc giảm giá sẽ chỉ được tổ chức tại Push Climbing và phải được mua tại địa điểm trong giờ Push Climbing / tại Online shop.

Push +Decathlon and MASD

PUSH CLIMBING

We provide climbing courses, equipment, and a variety of activities with endless benefits for everyone! We have 6 auto-belay devices and professional staff on hand to belay and ensure your fun and safety.

Tuesday-Sunday: 10am to 10pm; Monday: Closed
188/1 Nguyen Van Huong, Thao Dien District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 93 18 51 911
info@pushclimbing.vn

THÔNG TIN NHANH